47. Magyar Balázs: A Szent István barlangról

.

  • 2017-04-16
  • Comment: 0

Tethys-ben fogant e kalcium-karbonát,

Mely könnyedén születő repedések sorát

Rejti, s mélybe szivárogva

Azok anyagát csapdába ejti.

 

Büszke pilléreit sötétségbe burkolta,

Lomha sarjadását világ elől titkolja,

Káprázatos voltát gyarló test, ha óvja,

Lelkük rezgő ágát életre sarkallja.

 

Így mesél hát a barlang,

Ki Szent István nevét viseli,

Csendes magányát hideg csillogásban leli,

S látogatók ezreit néma ámulásra készteti.

 

 

Jelige: Talpig frakkban