1. Tinódi Sebestyén | Az egri vár

  (Részlet az Eger vár viadaljáról való énekből)

  Csuda szép helyen Egör vára vagyon,

  Az völgyre fekszik egy hegyorozaton,

  Északra ellenbe Királszéki vagyon,

  Napkeletre egy nagy magas hegy vagyon. Tovább a vershez

 2. Balassi Bálint | Egy katonaének

  Vitézek, mi lehet

  Ez széles föld felett

  Szebb dolog az végeknél?

  Holott kikeletkor

  Az sok szép madár szól,

  Kivel ember ugyan él;

  Mező jó illatot,

  Az ég szép harmatot

  Ád, ki kedves mindennél.

  Tovább a vershez

 3. Balassi Bálint | Búcsúja hazájától

  (Zólyom, 1554 – Esztergom, 1594)

   

  Óh, én édes hazám, te jó Magyarország,

  Ki keresztyénségnek viseled paizsát,

  Viselsz pogányvérrel festett éles szablyát,

  Vitézlő oskola, immár Isten hozzád!

  Tovább a vershez

 4. Koháry István | Kívántam romlását az egri töröknek…

  (Csábrág, 1649 – Csábrág, 1731)

  (Részletek az Üdő mulatás közben szerzett versekből)

   

  Az ki Eger alatt, karja sebesülve,

  Epedett bújában, sorsát keserülve,

  Fájdalmi árjában éppen elmerülve,

  Töltötte napjait, hol fekve, hol ülve.

  Tovább a vershez

 5. Jakabfalvy Román | Egri megye, vagyon, miért sírj…

  (Miskolc, 1721– Eperjes, 1777)

   

  Egri megye, vagyon, miért sírj,

  Nincs mód benne, hogy bánattal bírj.

  Énekeket, bús verseket könyveiddel írj,

  Ily herczeget, ki tégedet kedvelt, így késírj.

  Tovább a vershez

 6. Ismeretlen szerző | Gróf Barkóczy Ferenc egri püspöknek

  Egri Ifiúság! Nemes Sokaság,

  Jer, Te is töltsed be kötelességed!

  Lelked vigadjon, kedved újuljon,

  Mert ki Atyád vala, ő lett Hertzeged:

  Fejed hódoljon, térded hajoljon,

  Vidám énekekre induljon nyelved,

  Mint égő lámpás, úgy égjen szived!

  Tovább a vershez

 7. Gvadányi József | Egri diákélmény

  (Rudabánya, 1725 – Szakolca, 1801)

  (Részletek a Rontó Pál… negyedik cikkelyéből)

   

  Szülőim erántam tanácsot tartottak,

  Jó útra hozzanak, azon iparkodtak.

   

  Azt végzék, hogy engem messzére adjanak,

  És a jézsuiták kezekre bízzanak.

  Tovább a vershez

 8. Dayka Gábor | Egy egri szépnek neve napjára

  (Miskolc, 1769 – Ungvár, 1796)

   

  Erzsébet! ha neved nyárban esett volna,

  A nap sugárival néked meghódolna;

  Örömre derülne Egernek tájéka,

  Új fénybe borulna Erzsébet hajléka.

  Tovább a vershez

 9. Dayka Gábor | Esdeklés

  (Miskolc, 1769 – Ungvár, 1796)

   

  Te a bosszúállás hatalmas istene!

  Kit nékünk rettegve imádni kellene;

  Kit szűz szent anyáddal illet a tisztelet,

  Választott híveid szent svadronja mellett;

  Te, ki a zsidóktól midőn megbántattál;

  Mózessel sok ezret köztök levágattál;

  Tovább a vershez

 10. Bíró György | Eszterházy Károly siratása

  (Részletek az egri püspök halálára írt Kesergő versek…-ből)

  Reng a ház, az erős oszlopok eldűlnek;

  Fúj a szél, nől a hab, a hajók merűlnek.

  Elesik a vezér, a tábor széjjel fut,

  A dühös ellenség gyilkos kezébe jut,

  Oda a hív pásztor, a nyáj elszéledez,

  Útját vesztvén, lapos helyeken süllyedez.

  Tovább a vershez

 11. Ismeretlen szerző | Eger köszönti Nagy-Váradot

  (Részletek)

   

  Küldöm Zálogomat, – Várad! Ez a nemes

  Zálog nálam arany szent koszorújiba

  Fénylett, – íme veszítem

  Most Ővéle reményemet,

   

  Tovább a vershez

 12. Berei Farkas András | Eger várossa mostani állapotja leírása

  (Hódmezővásárhely, 1777 – Hódmezővásárhely, 1832)

   

  Ez az egész világ tele van Tamással,

  Az emberek szája szörnyű káromlással,

  Az emberi szívek rút részrehajlással,

  Azért ostorozza Isten sok csapással. Tovább a vershez

 13. Kazinczy Ferenc | Az egri bibliothekára

  Eszterházy hagyott bennünket lenni, de rendet

  Oszt s bővít Szepesynk; s a Chaosz íme Világ!

  Szólj, Epikúr, mi neked kedvesb, az atóm-e

  vagy e föld?

  „Ez; de atóm nélkül nem leve még soha föld.”

  Tovább a vershez

 14. Vitkovics Mihály | Nevemnapjára

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

   

  Zúg az ősznek langy szele, mord egünkrűl

  A derek hullnak, Zsuzsi, kandallómnál

  Jer, teríts asztalt, pecsenyét, kalácsot

  Hozz hamar ennem.

  Tovább a vershez

 15. Vitkovics Mihály | Imréhez

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

   

  Nézd, mint fejérlik hóval Eged hegye,*

  Milyen teherrel födte be bérceit

  A tél, s malomhajtó folyónknak

  Kis teteit bepadolta a jég.

  Tovább a vershez

 16. Vitkovics Mihály | Horváth Istvánhoz

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

   

  Pistám! Szeretnéd tudni, hol és mikor

  S kiktől születtem? Kész vagyok e kegyes

  Kivánatodnak megfelelni.

  Ime tehát igazán leírom.

  Tovább a vershez

 17. Vitkovics Mihály | Magyar dal

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

   

  Mint az ép felhő, ha esésre készti

  A szelidűlt dél anyaként bocsátván

  Földre keblét, a kikelő füvecskét

  Bőven itattya.

  Tovább a vershez

 18. Vitkovics Mihály | Lidimhez

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

   

  Éltem szülte Eger drága leányi közt

  Legjobb, legjelesebb lyánka, Lidim, mi szép

  Vagy, mint vig kikeletkor

  A kis rózsa, midőn pirúl.

  Tovább a vershez

 19. Vitkovics Mihály | Lidim az egri szellőhöz

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

   

  Repülj, repülj szelecske!

  Misimhez, édesemhez.

  Ha otthon ül s Egednek

  Híres borát baráti

  Közt issza félrevágott

  Süvegben: öblösen fúrt

  Kelyhére most virágzó

  Ép rózsaillatocskát

  Lehelj. Ha udvarában,

  Ákásza zöld körében

  Kazinczyját, a kedvest,

  Forgatja: pajkosan rázz

  Ajkára zöld levélkét.

  Tovább a vershez

 20. Vitkovics Mihály | Eger városához, születésem helyéhez

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

   

   

  Csendes Eger, boldog magyarok helye, életet adtál,

  Hálaadásom ezért mint fizetem le neked?

  A haza szent nyelvén, anyatejjel mellyre tanítál,

  Font versben buzgón egy nefelejcset adok.

  Tovább a vershez

 21. Vitkovics Mihály | T. Ivánszky Antal úrhoz, Egerben a magyar nyelv tanítójához

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

   

  Írni, beszélni tanítsz magyarúl, jó főldim, Ivánszky!

  E hivatal pora közt a hajad őszbe borult.

  Mit vársz mindezekért, ha nem azt a régi jutalmat,

  Hogy majd hálaadón emleget a maradék.

  Tovább a vershez

 22. Vitkovics Mihály | Az egri borhoz

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

  Egri bor, annyi ezer jó napjaim életadója,

  Tégedet áld, mint én, mind ki belőled iszik,

  Verset is ír, táncol, minden bút félre felejt el…

  Egri bor, ott, hol nősz, ott van a szent Helikon.

  Tovább a vershez

 23. Vitkovics Mihály | A költőnek magakészítette sírverse

  (Eger, 1778 – Pest, 1829)

   

  Vitkovics a vezetéknevem, a koma monda Mihálynak:

  Szűlt Eger, éltete Pest; a porom itt feküszik.

 24. Vörösmarty Mihály | Vitkovics emlékezete

  (Pusztanyék, 1800 – Pest, 1855)

   

  „Hát csak az él-e soká, ki után a sírba lenézni

  Lelke haragjában nem szeret a hazafi?

  Hát csak a hitványnak van-e adva tenyészni gyönyörben

  Századig, és sanyarún elhal az érdem előbb?”

  Így kérdők az eget, hogy holtod hírszava fölvert,

  S házad búja között gyász vala gondolatunk.

  Tovább a vershez

 25. Vörösmarty Mihály | Egri bor

  (Pusztanyék, 1800 – Pest, 1855)

   

  Ittanak a hősök s egyik így pendíte: „Török vér!”

  „Hagyj folyjon” mondá hévvel az egri Dobó.

  S folyt az azóta határ nélkül; s a barna pogány vér

  S lelke Dobónak forr lángboraidban, Eger.

  Tovább a vershez

 26. Vörösmarty Mihály | Dobó

  (Pusztanyék, 1800 – Pest, 1855)

   

  Halla török zajgást réműlt várában Egernek

  S a sír álmaiból felnyöge arra Dobó:

  „Hogy nem kelhetek!” ezt zúgá, „kétszázezer ellen

  Én megtartottam kétszer ezerrel Egert.”

  Tovább a vershez

 27. Garay János | István főherceg Egerben

  (Szekszárd, 1812 – Pest, 1853)

  (Részlet az István főherceg körútja című elbeszélő költeményből)

   

  Eger szent a magyarnak dicső emlékivel,

  Eger nevére hőbben dobog fel a kebel;

  Ott honja büszkesége, mint gránit sziklaszál

  A kőfalról leszálló Dobónak híre áll.

  Tovább a vershez

 28. Arany János | Az egri leány

  (Nagyszalonta, 1817 – Budapest, 1882)

   

  I

  Kassa mellett, egy fölvárban,

  Tivornyázott a cseh rabló;

  Ordas újbor a pohárban:

  Hozzálátnak ketten-hárman.

   

  Szólt az egyik: ez fölséges!

  Szólt a másik: milyen édes!

  Boldog ország, áldott ország,

  Melynek földe ilyen bort ád!

  Tovább a vershez

 29. Pájer Antal | Petőfihez

  (Maklár, 1817 – Budapest, 1881)

   

  Azt mondják, hogy kerestél engemet

  Utadban egykor, Egren átmenet?

  Sajnálom, hogy szándékod összement;

  De még inkább azt, hogy az árva szent

  (Már én magam) téged nem láthatott;

  S mely elvitt, szinte szidtam a napot.

  Tovább a vershez

 30. Pájer Antal | Az egri várban

  (Maklár, 1817 – Budapest, 1881)

   

  Itt víttak a hon bátor hölgyei;

  Itt onta vért a nő hív férje mellett,

  Míg férj és nő utósót nem lehellett,

  Mint egy sujtott hazának szentei…

  Tovább a vershez

 31. Pájer Antal | Az egri amazonok

  (Maklár, 1817 – Budapest, 1881)

   

  Sötét idők borongtak át felettünk, –

  A harcidők siralmas korszaka,

  Midőn vértől ázott kenyérből ettünk,

  S szent nyúgalomra nem várt éjszaka,

  Midőn a kürt rivallt, a kopja csengett,

  S fölénk nem várt halál veszélye lengett.

  Tovább a vershez

 32. Tompa Mihály | Eger határában

  (Rimaszombat, 1817 – Hanva, 1868)

   

  Az őszi nap mosolyg derűlten;

  Erdő, patak, szirt, völgy körűltem,

  S magas hegyek fejem felett!

  Oh, e magas hegyeknek ormán

  Sokáig gyászfelleg borongván:

  Tájra s szívre árnyat vetett.

  Tovább a vershez

 33. Tárkányi Béla | Válasz Vörösmartynak

  (Miskolc, 1821 – Eger, 1886)

   

  Hogy néked a hatalmas Hunnia

  Légyétetőt hagy inni, nagy hiba;

  De még nagyobb, hogy hős Eger borát

  Megénekelted, s még nem kóstolád.

  Tovább a vershez

 34. Tárkányi Béla | Az egri amazon

  (Miskolc, 1821 – Eger, 1886)

   

  I.

  Egerben víttak, a vezér

  Dobó, a harc félelme, volt;

  A zaj s a füst felhőket ér,

  S harsogva reng az égi bolt.

  Tovább a vershez

 35. Tárkányi Béla | A bölcső

  (Miskolc, 1821 – Eger, 1886)

  (Kép az 1878. aug. 31. egri árvízből)

   

  Vagyont, reményt, éltet lenyelve

  A vért fagyasztó áradat,

  Pokolzavarta habzajában

  Rengetve egy bölcsőt ragad.

  Tovább a vershez

 36. Tárkányi Béla | Eger vár romjain

  (Miskolc, 1821 – Eger, 1886)

   

  Búsongva állok romjaid felett

  Eger! s előidézi képzetem

  A régi kort, a hősi tetteket,

  S a hírt, amelyben éle nemzetem.

  Tovább a vershez

 37. Petőfi Sándor | Eger mellett

  (Kiskőrös, 1823 – Fehéregyháza, 1849)

   

  Hol jó bort érezek, betérek;

  Ne térnék hát Egerbe?

  Ha ezt a várost elkerülném,

  Az isten is megverne.

  Tovább a vershez

 38. Petőfi Sándor | Egri hangok

  (Kiskőrös, 1823 – Fehéregyháza, 1849)

   

  Földön hó, felhő az égen –

  Hát hiszen csak hadd legyen!

  Rajta nincsen mit csodálni,

  Télen ez már így megyen.

  Én ugyan nem is tudnám, hogy

  Tél vagyon,

  Ha ki nem pillantanék az

  Ablakon.

  Tovább a vershez

 39. Lisznyai Damó Kálmán | Degré arcképéhez

  (Herencsény, 1823 – Buda, 1863)

  (Részlet)

   

  Szivem kedves pajtása!

  Szabad szellemem bajtársa!

  Vedd e dal-áldomást,

  Mint egy kis hajnalhasadást

  Búbánatunk éjfelében,

  Az egri bor vérpiros szinében.

  Tovább a vershez

 40. Lisznyai Damó Kálmán | Látogatás

  (Herencsény, 1823 – Buda, 1863)

  (A Húsvéti versek című ciklusból)

   

  Pestre jött egy egri jó pajtásom

  S ismervén több zúgó mulatságból:

  Egyenest énhozzám rontott, hozván

  Egy csomó bort nekem a javából.

  Tovább a vershez

 41. Zalár József | Kossuth Egerben

  (Gyöngyös, 1825 – Eger, 1914)

   

  A palotában már rég nem laknak,

  Mindig sötét a három sor ablak,

  Olyan szomorú lelketlen csöndje,

  Nem Telekessy most a püspökje.

  Tovább a vershez

 42. Zalár József | Heves

  (Gyöngyös, 1825 – Eger, 1914)

  (részletek)

   

  (Dobó búcsúzik Egertől)

  A győzelem utáni áldomásnak

  Utolsó billikomja kiürült;

  A nagy várvédő ménlovára ült

  S míg búcsút intett, szeme könnybe lábadt.

  Tovább a vershez

 43. Mindszenty Gedeon | Impromtu

  (Jolsva, 1829 – Eger, 1877)

   

  Hozott Isten a távolból,

  Édes atyja Egernek!

  Fogadd üdvözletét a rád

  Váró annyi ezernek!

  Tovább a vershez

 44. Mindszenty Gedeon | Három liliom – legenda a török időből

  (Jolsva, 1829 – Eger, 1877)

   

  Holnap, holnap

  Lesz a nagy nap:

  Sarlós Boldogasszony napja;

  Azért van ma

  Szép éjszaka

  S az éjnek annyi csillagja.

  Tovább a vershez

 45. Mindszenty Gedeon | Eged – hitmonda Vata idejéből

  (Jolsva, 1829 – Eger, 1877)

   

  Elrobbbantak vadan zajongva,

  Krisztus fejére átkot ontva

  A vár mögötti keskeny úton

  S túlértek a királyi kúton,

  Holott a tájnak ékeül

  Gazdag, selyemlágy gyöp terül,

  Mely boldognak, boldogtalannak

  Tavasz hímezte úri pamlag.

  Tovább a vershez

 46. Mindszenty Gedeon | Az egri várban

  (Jolsva, 1829 – Eger, 1877)

   

  Ide illik a szent kereszt,

  Ide illik a kápolna;

  Így szép a hit s honszerelem,

  Egymás keblére hajolva!

  Tovább a vershez

 47. Mindszenty Gedeon | Dobó szíve

  (Jolsva, 1829 – Eger, 1877)

   

  Beteg honvéd sebbel teli

  Ballag az egri várba,

  Hős Dobónál tán fölleli

  Az írt nagy bánatára.

  Tovább a vershez

 48. Mindszenty Gedeon | A király széke

  (Jolsva, 1829 – Eger, 1877)

   

  Dobó fészkéhez engem gyakran elvisz

  Borongó ábránd, szent emlékezet;

  Ah! mert a szív, mely a jelenben nem hisz,

  A múlttal olyan vágyva fog kezet.

  A múlt, bár legyen végkép romba dőlve,

  A magasságnak vállain pihen,

  Míg mentül izzóbb dühvel ront előbbre,

  Annál mélyebben sülyed a jelen.

  Tovább a vershez

 49. Répássy János | Egri emlék

  (Hernádnémeti, 1844 – Budapest, 1926)

   

  Régmúlt idők emlékein merengek…

  Te tűnsz elém palóc tündér, Eger;

  Tüzes szemed miként igéz, melenget!

  S ajkad minő piciny piros eper!

  Miként a domb jeges páncéla enged,

  Ha nap süti s legyinti langy lebel:

  Képedtül úgy enyhül szívem hidegje,

  Hímes tavaszt lát két szemem idegje.

  Tovább a vershez

 50. Gárdonyi Géza | Tavaszi emlék

  (Agárdpuszta, 1863 – Eger, 1922)

   

  Tavaszi délután jókedvű társaság

  ibolyát szed lenn a Szépasszony-völgyében.

  Juliska nem talál: kevés még a virág.

  – Aki engem szeret, ibolyát ad nékem.

  Tovább a vershez

 51. Gárdonyi Géza | December

  (Agárdpuszta, 1863 – Eger, 1922)

   

  Már tegnap ősz volt, tiszta és napos;

  a virágkóró dértől harmatos;

  a fák kopaszak, de zöld a vár-halom.

  S én sütkéreztem künn a szép napon.

  Tovább a vershez

 52. Gárdonyi Géza | Esti harangszó

  (Agárdpuszta, 1863 – Eger, 1922)

   

  Szép májusvégi estén egyedül

  ülök a kertben. S nézem, mint merül

  az égi nap a földi kék homályba,

  a hegyek ibolyaszín fátyolába.

  A völgyben lenn már feketül az árnyék.

  Elcsöndesül az emberlakta tájék.

  Csillag ragyog a Mátra tetején.

  A távolból harangszó száll felém:

  Üdvözlégy Mária!

  Tovább a vershez

 53. Gárdonyi Géza | Köd és fény

  (Agárdpuszta, 1863 – Eger, 1922)

   

  Ablakomon ma nincsen jégvirág.

  Ahogy kinézek, szürke a világ:

  köd lomhál a földön.

  A szobám ma börtön.

   

  Mi van a ködben? És mi van a ködön túl?

  Elpusztulhat tőlem az egész világ;

  ha a nap az égről, mint az alma, lehull,

  és leomlik véle a csillagmiriád,

  én nem fogom tudni, én semmit se látok,

  csak az álló ködöt meg a kertpalánkot.

  Tovább a vershez

 54. Utas Zsigmond | Eger

  (Gyöngyös, 1865 – Gyöngyös, 1911)

   

  Eljöttem hozzád, oh

  Nemes hősi város!

  Hol életem egykor

  Csendesen leáldoz…

  Üdvöz légy, titánok

  Vérrel szerzett fészke!

  A magyar erények

  Igaz ékessége!

  Tovább a vershez

 55. Lampérth Géza | Egerben – Petőfi nevével

  (Mencshely, 1873 – Budapest, 1934)

   

  Dalmondásra kik eljöttünk

  zsendülő szép tavaszon,

  Nagy nevével s áhítatos

  szerelmével gazdagon:

  Visszaszállunk tűnt időkbe –

  szinte száz év távolán,

  Elmerengünk az egri út

  bús-magányos vándorán…

  Tovább a vershez

 56. Juhász Gyula | Gárdonyi

  (Szeged, 1883 – Szeged, 1937)

  (A Halott társak üdvözlése című ciklusból)

   

  Az egri földben eggyé vált a röggel

  Az áldott test, szivéből rózsa nyit

  És viola és rezeda és jácint,

  Mely csöndes egri csillagokba int.

  Tovább a vershez

 57. Kállay Miklós | Dobó kora

  (Eger, 1885 – Budapest, 1955)

  (Képek Egervár 1552. évi ostromából) (Részletek)

   

  Ihlessetek ma néma, mohos kövek!

  Tűnt nagyság fényét rejtegető romok,

  Hol vértajtékot túrva tört meg

  Lángkavaró dühe napkeletnek.

  Tovább a vershez

 58. Szügyi Trajtler Géza | Ne sírjatok, egri lányok!

  (Hevesvezekény, 1888 – Eger, 1987)

   

  Azt beszélik, kik otthonról,

  Szabadságról jönnek:

  Víg Egerben sír a sok lány,

  Hullanak a könnyek.

  Rózsás arcuk halványra vált,

  Gyászos a ruhájuk,

  Fölveri a csöndes éjet

  Titkolt zokogásuk.

  … Ne sírjatok, egri lányok,

  Gyönyörű virágok,

  Dnyeszter partján, Sztripa mentén

  Gondolunk mi rátok!

  Tovább a vershez

 59. Apor Elemér | Épül a város

  (Rimaszombat, 1907 – Eger, 2000 )

   

  Épül a város

  roppant vállaikat

  magasba emelve

  büszkén megállnak a házak

  Új törvény kőtáblái ezek

  ahogy felmagasodnak a tájban

  Olvasni fölfele kell

  s kell is olvasni vidáman.

  Tovább a vershez

 60. Apor Elemér | Szüret

  (Rimaszombat, 1907 – Eger, 2000)

   

  Ó, csupa fütty a hegyoldal,

  harsan a fény, mint a kürt,

  játszik a szájon a bordal,

  hull a vederbe a fürt.

  Buggyan a kedv, meg a szőlő,

  pára és illat igéz,

  lánykacagás ez a dűlő,

  belseje tűz, íze méz.

  Tovább a vershez

 61. Apor Elemér | A Bükk csavargó útjain

  (Rimaszombat, 1907 – Eger, 2000)

   

  A Bükk csavargó útjain csavargunk

  és elheverünk, hol int a Heregrét.

  Köddé vált mögöttünk a város

  és felszimatolunk

  az ünnepi csendbe.

  Tovább a vershez

 62. Kálnoky László | Érsekkert

  (Eger, 1912 – Budakeszi, 1985)

  Őszi képek kisvárosból -ciklusból

   

  Bejárja a hervadt füvek szaga

  a mezőt; a parkban vadgesztenyék

  csillognak a holdfényben éjszaka.

  Tovább a vershez

 63. Kálnoky László | Rókus temető

  (Eger, 1912 – Budakeszi, 1985)

  Őszi képek kisvárosból – ciklusból

   

  Októberben temettük el

  nagynéném férjét, egy sötét

  napon; egyszer sem hagyta el

  a fény a felhők börtönét.

  Tovább a vershez

 64. Kálnoky László | Völgykoporsó

  (Eger, 1912 – Budakeszi, 1985)

  Őszi képek kisvárosból – ciklusból

   

  Az élet oly unalmas és

  egyhangú, mint az egyszeregy.

  Vasárnapi ebéd után

  az ember nyújtózik bután,

  s telt hassal futballmeccsre megy.

  Tovább a vershez

 65. Kálnoky László | Intermezzo

  (Eger, 1912 – Budakeszi, 1985)

   

  Nézd az eget s a csüggedt, méla tájat,

  a kerteket, a tornyokat, a várat.

  A felhőkből, a szélből és a fákból

  egy esős nyári nap borúja árad.

  Tovább a vershez

 66. Kálnoky László | Időszerűtlen vallomás

  (Eger, 1912 – Budakeszi, 1985)

  (Őszi városban, háború után)

   

  Bágyadt a nap. Az év már őszbe hajló.

  Megejtenek a délután aranyló

  reflexei. A pasztellkék eget

  szárnyak hasítják, s mint megannyi őrszem,

  védi cukrát a barnán töppedő szem,

  melyet tolvaj madárhad csipeget.

  Tovább a vershez

 67. Kálnoky László | Egy városhoz

  (Eger, 1912 – Budakeszi, 1985)

   

  Nem maradhattam ott örök rabodnak,

  de hogy eszembe sem jutsz, mégse hidd.

  Kockaköveid bennem súlyosodnak,

  bennem görbülnek nagy boltíveid.

  Tovább a vershez

 68. Sulyok Vince | Séta

  (Ménfő, 1932 – Oslo, 2009)

   

  Drága barátom, messze az est még!

  Kéklik a távoli hegy.

  Friss ma a szél és álmos a lelkünk.

  Nézd! ez az ösvény épp odamegy.

  Tovább a vershez

 69. Sulyok Vince | Eged felé

  (Ménfő, 1932 – Oslo, 2009)

   

  Itt kóborlok ma újra

  az őszi délutánban

  emlékeim nyomában,

  hisz véled erre jártam.

  Tovább a vershez

 70. Sulyok Vince | Mint sóvárgó müezzin

  (Ménfő, 1932 – Oslo, 2009)

   

  Értelmét veszti minden,

  mióta messze jársz.

  Kihalt a Klapka utca:

  az ablakban nem állsz.

  Tovább a vershez

 71. Utassy József | Eger város főutcáján

  (Ózd, 1941 – Zalaegerszeg, 2010)

   

  Fúj,

  fúj a szél,

  első szeretőm ablakát fürkészem,

  hogy látnám meg,

  hogy villantaná elém egy pillanat,

  mielőtt az óriás nap leszentül,

  és bevérzik Isten homloka.

  Tovább a vershez