Summáját írom

Petőfi Egerben

Petőfi Debrecenből Pest felé vivő, gyalogszerrel megtett útját szakította meg rövid időre Egerben, 1844. február 18. és 20. között. Három vidám napot töltött el Tárkányi Béla vendégeként a „derék” egri kispapok társaságá­ban. Először Pájer Antal, a neves egri papköltő utána érdeklődött Egerbe való megérkezésekor, s csak akkor indult Tárkányi Béla megkeresésére, amikor kide­rült, hogy Pájer Füzesabonyban […]

Tárkányi Béla: Válasz Vörösmartynak

„Vörösmarty Mihály Rossz bor című verse szerte az ország­ban élénk visszhangra talált. A benne megszólított bortermelő vidékek – hogy enyhítsék súlyos mulasztásukat és visszasze­rezzék elvesztett tekintélyüket – borküldeményekkel és engesz­telő versekkel siettek a szomjas és haragos költő segítségére. Az elsőként kipellengérezett egriek válaszát fogalmazta meg Tárkányi Béla szellemes verse, melyet Joó János (1807-1874), a híres […]

Vörösmarty Mihály

Vörösmarty Mihály: Rossz bor   Igyunk, barátim, szomjas a világ, Kivált a költő, aki tollat rág. Hiszen mi írtuk a jó Fóti dalt, Igyuk meg hát ez átkozott italt. Csapláros, méregkeverő! Ne pislogj; jobb bort adj elő. Cudar biz ez, de ám igyunk, Hiszen magyar költők vagyunk.

Bródy Sándor

Bródy Sándor, Eger híres szülötte – tudomásunk szerint – nem írt verset, mégis tőle idézünk, „Az egri diákok” című regényéből, amelyben több olyan költőt is említ, akiknek verseit megzenésítésre ajánlottuk „Egri hangok” című dalnokVERSenyünkben.