Petőfi Egerben

Petőfi Debrecenből Pest felé vivő, gyalogszerrel megtett útját szakította meg rövid időre Egerben, 1844. február 18. és 20. között. Három vidám napot töltött el Tárkányi Béla vendégeként a „derék” egri kispapok társaságá­ban. Először Pájer Antal, a neves egri papköltő utána érdeklődött Egerbe való megérkezésekor, s csak akkor indult Tárkányi Béla megkeresésére, amikor kide­rült, hogy Pájer Füzesabonyban […]

Tárkányi Béla: Válasz Vörösmartynak

„Vörösmarty Mihály Rossz bor című verse szerte az ország­ban élénk visszhangra talált. A benne megszólított bortermelő vidékek – hogy enyhítsék súlyos mulasztásukat és visszasze­rezzék elvesztett tekintélyüket – borküldeményekkel és engesz­telő versekkel siettek a szomjas és haragos költő segítségére. Az elsőként kipellengérezett egriek válaszát fogalmazta meg Tárkányi Béla szellemes verse, melyet Joó János (1807-1874), a híres […]

Vörösmarty Mihály

Vörösmarty Mihály: Rossz bor   Igyunk, barátim, szomjas a világ, Kivált a költő, aki tollat rág. Hiszen mi írtuk a jó Fóti dalt, Igyuk meg hát ez átkozott italt. Csapláros, méregkeverő! Ne pislogj; jobb bort adj elő. Cudar biz ez, de ám igyunk, Hiszen magyar költők vagyunk.

Bródy Sándor

Bródy Sándor, Eger híres szülötte – tudomásunk szerint – nem írt verset, mégis tőle idézünk, „Az egri diákok” című regényéből, amelyben több olyan költőt is említ, akiknek verseit megzenésítésre ajánlottuk „Egri hangok” című dalnokVERSenyünkben.