“A Bükk csavargó útjain” versíró pályázat

247. Molnárné Boda Mária: Bükki tájon

  Bükki tájon, bükki tájon, Madár fészkel lombos ágon. Száll magasra égbolt kékjén, Elpihen az erdő csendjén. Bükki tájon, bükki tájon, Szívbe vésett madárlábnyom. Vándor útja csendes ösvény, Fába vésett ősi törvény.   Bükki tájon, bükki tájon, Kidőlt fában megtört álom. Szél csavarja, ember vágja, Gyenge testét féreg rágja.   Bükki tájon, bükki tájon, Új […]

254. Mátyás Imre: Upponyi népdal

  Lázak bérce, házak férce, reflektorfény kúpja: zsákfalvában, erdészházban, itt vagy, Uppony, újra.   Nyílt szerelmem, asztalcsendben, virág kehely kútja. Nem is tudta, kosár-gúnyja mint fog sűrű gúzsba.   És most itt ül, velem vénül, sorsom sorsa fonta. holott szűkül kopott gyűrűm, asztal fölött volna   ülni jó az erdészházban, zubbony-csendbe bújva, Lázbérc tükrén sütkéreznénk […]

253. Kassai Tünde: Pillanatkép

  Valami dalt dudorászol, Schubertre gondolsz, előttünk egy hatalmas pisztráng sereg tombol. Mindkét karod kitárod a bükki erdőnek, sajnálom, most nincs nálunk elég szó a ,,zöld’-re.   Hasra veted magad a Gloriett-tisztáson, színes papírsárkány az égen az álmod. A vízesésnél nevetsz: no lám, ha ez ,,Fátyol”, mondod, akkor itt a fák a koszorúslányok.   A […]

252. Kassai Tünde: Én láttalak a völgy szívében

  Én láttalak a völgy szívében, azt hittem, hogy utolérlek, úgy suhantam, mint a szellő, mint egy kövér bárányfelhő.   Csupa tüll volt könnyű szoknyád, pisztráng pikkely ezüst nyomán táncoltál a vizek felett, csillagfénnyel voltál tele.   Kék volt a tó, türkiz csoda, nem hiányoztál még soha annyira, mint tegnap este, nyárson égett a nyár […]

251. Cs. Nagy Krisztina: Ablak a völgyre

  Égen felhőtánc mélyben bükköslánc tűzlepkét kergetek fatörzsről fatörzsre lépkedek.   Hallgat a szikla néma a visszhang csend-kövek ablaka fészkelő szirti sas otthona.   Sziklák tövében szurdok ölében búzavirág dalol iszalag kanyarog angyalnyom.   Jelige: Angyalnyom

250. Csurja Barbara: Nézz körül

  A Bükk csavargó útjain sétálok Két lábon, néhol sasolva megállok, És várok, hátha ősembert én is találok.   Barlangokra vadászom a fák között, Fejem fölött a lomb zöldbe öltözött, Levele csörög, ijedt madárka megszökött.   A távolból hallok csobogó zenét, Fátyol-esés minden egyes cseppjét. Habja fehér, ahogy átzuhan új kő férjén.   Kisvonat sietve […]

249. Dr. Rózsa Péter: Csillaglesen

  Mottó: Csak egy túra. Emlékek, Tovaszállnak lassan, szépen. Míg a homályba el nem érnek, emlékei vissza-vissza térnek   Jött az ötlet szellő szárnyán, Mondhatni por, mit szemedbe szór a szél, Augusztus könnyű éjszakáján Csillaglesre menni kén. Oda hol a város sötét fénye, Nem nyom el több csillagot, Minden csillag feljön az égre, És mint […]

248. Molnárné Boda Mária: Kusza utak…

  Tarkóm, tikkadt torokhangon, Rekedt sóhaj alkonyaton. Össze-vissza galambposta, Hamis rímből tákolt strófa. Rekedt bánat, téli berek, Repedt földben nyögő erek. Bükki tájban véres utak, Kiásatlan gödrök, kutak. Hangfoszlányok visszhang csendjén, Elnyúlnak a világ rendjén, Ékesek és összetörtek, Erős szélben sorra dőltek. Átkos szagú rút reggelek, Napszította végtelenek, Megfeszül most közel s távol, Elszökünk a […]

Bükki dal

231. Bükki dal   Fenn az égen felhő jár, Villám csattan, esik már. Lenn a szomjas erdő várja, Hogy lehulljon adománya   Eső cseppje mind lehull, Egy közülük elgurul. Csermely habján jut előre, Úgy siet a menyegzőre.   Bükk-herceg a vőlegény, Koronája nyári fény. Ezüst patak lesz a párja, Vízcseppekből szőve fátyla.   Szép szivárvány […]

246. Molnárné Boda Mária: Bükki nóta

  Mikkamakka, Tölgy és bükkfa, Bükk a makkra, Tarkabarka, Szivárványszín, Rozsdabarna, Sárga színbe öltözött, Fák törzsébe költözött, Záporeső öntözött, Hajladozó fák között.   Szél suhan a völgy ölén, Tisztás csendes rejtekén, Reccsen-roppan nyírfaág, Lágyan megtört fénysugár.   Mikkamakka, Tölgy és bükkfa, Bükk a makkra, Tarkabarka, Szivárványszín, Rozsdabarna, Sárga színbe öltözött, Szellő jár a fák között. […]

245.Tóth Aladár: Bükk

  Jeges a Szalajka, Nem énekel madár. Hamar sötétedik, Megdermedt a határ.   Szarvasbika rian, Agancsán ág reccsen. Vadászpuska dörren Kiömlő vér fröccsen.   Elhulló életből Tavasz virág fakad Üde zápor nyomán Kőtörőfű sarjad.   Recska patak vize Tenger felé szalad Mókus űzi párját, Derűs égbolt alatt.   Rekkenő hőségben Hűs a Bükknek lombja. Tábort […]

244. Kerényi Kata: Hol volt, hol nem volt

  ha már mindent elmeséltél amit nélkülem megéltél akárhová elvihetlek le a völgybe föl a hegynek nem lesz többé mitől félnem ha már mindent elmeséltem rég feladták ha kerestek  így bárhová elvihetlek rekettyésből ki a fényre fecskefűnek hull a vére hol cammogva hol szaladva velünk fut a hűs Szalajka erdő mélyén vízmosáson senki minket meg […]

243. Nagy Vendel: Bükki hajnalok

Hangulatok….    Bükknek domborulatánál Lankás völgyeken át Száguld a széllel A didergő hajnal. Előtte nyargal A szélfútta éj. Útjukat állja Délhez közeledvén Fényben tündöklő Aranyos meredély. Erdő sűrűjében Búvik a  vad Rejti a  vadon, Humuszos fövenyen Omlik a  lábnyom Délután szendergő Megnyúló árnyék Oszlik a fákról, Kúszik a fény. Puhapihe párnákon Oson az este, Feltámad […]

242. Nagy Róbert: Ahogy az erdő ásít

  Rozsda kúszik az égbe fák ágain Levelet rág az idő, s hajít messze Tápászkodik a nyár roskadó lábain Porzó nyomát a múltnak eressze   Avar közt zörögnek száradt emlékek S néha egy táncra, felkapja a szél Arcomba vágja, lássam, hogy élek Vadak közt megbújva, a Bükk beszél   Azt súgja hinnem, kell, a tél […]

241. Molnár Gergő: Kanyargó ösvények

  A Bükk csodás tájait járva Időtlen varázslat tanúivá válva, Szemünk elé tárul mindazon szépség Melyet rejt, ez az ősi hegység.   Kanyargó ösvények, árnyas rengeteg, Minden út az erdő szívébe vezet. Lágy esésű csillámló patakok, Melyekben játékosan kergetőznek a pisztrángok.   Csendes kis tisztások meghitt magánya, A Fátyol vízesés csobogó varázsa. Bármerre tekintünk utunkat […]