fbpx

Lisznyai Damó Kálmán | Látogatás

(Herencsény, 1823 – Buda, 1863)

(A Húsvéti versek című ciklusból)

 

Pestre jött egy egri jó pajtásom

S ismervén több zúgó mulatságból:

Egyenest énhozzám rontott, hozván

Egy csomó bort nekem a javából.

 

Hogy majd hősen elmulatunk együtt,

Belénk folyván Dobó tüzes vére;

S iszunk mint szoktunk, az édes haza

S szép, hű lányai egészségére.

 

S tündér mámorunkban elfeledjük

Ezt a nem megvetendő világot,

Víg szellemünk felszökik a mennybe,

Lopni egy kis örök boldogságot.

 

Melyet ilyen percben átalérzünk

S emlékünkben szép örök álom lesz,

Árnyéka az örök boldogságnak,

Mond: ő nekem ma ily percet szerez.

 

S ily reménnyel nyitott a szobámba

Jó pajtásom, s amint hozzám lépdel;

Tejbegrízt lát enni savanyúan,

Azaz, hogy hosszú savanyú képpel.

 

Úti bekecs-zsebeiből rövid

Cilinder-fejek kukucskáltak rám,

Miknek mindjárt nyakukba van válluk

S önmaguktól majd kibújtak hozzám.

 

 

 

Nem! sőt inkább el akartak szökni,

S most még alább nyomulnak, süllyednek

Ijedtükben, hogyha rájuk nézek,

Nézésemtől mind megkeserednek!

 

Ezek a szép nagy piros tojások!

Ez az áldott egri rózsavíz, mely

Úgy földhözvágja a bút, hogy csonka

Lesz mindig s ép lábra sohasem kel.

 

Így akart ő engem megöntözni

S ehelyett szemén egy könycsepp rezgett:

Ezzel csinált nekem jó húsvétot,

Tréfás hívásomra mellém termett.

 

Meghökkenve állt, bámult s sóhajtott:

Szép kilátás a poharazásra!…

S morgadalmas sopánkodást szórtunk

A goromba sors ellen rakásra.

 

Hanem azért osztán a tizenkét

Méltóságos telivér cilinder

Rajtam maradt, hogy majd egészségem

Ez vívja vissza mint legjobb fegyver.

 

Rajtam maradt, de nem szárad rajtam,

Mert ha talpra állít a jó Isten:

Megiszom az egriekért, s azért,

Hogy arcomra örömrózsát fessen.

 

Le-le hát a pince fenekére,

Megbukott szép tizenkét cilinder:

S vivés közben mind összekoccannak,

Mind búsan, de bűvösen kilimpel!

 

Árvább helyre nem száműzhetnének!

Jaj be szánlak! értetek sohajtok!

A pincémben bor helyett, ah! ölfát

S impertinens sárgarépát tartok…!!


június 25.

június 26.

június 27.