Tárkányi Béla | Az egri amazon

(Miskolc, 1821 – Eger, 1886)

 

I.

Egerben víttak, a vezér

Dobó, a harc félelme, volt;

A zaj s a füst felhőket ér,

S harsogva reng az égi bolt.

 

Egy hős a többiek felett,

Pörgetve mázsás buzogányt,

Sűrűn kopogtat tarfejet,

Halálra küldve sok pogányt.

 

De ím golyó száll messzirűl

Halált-hozó gyors szárnyakon,

S a bajnok halva elterűl

A hűn megőrzött várfokon.

 

 

II.

Fegyverszünetre int az est,

Benn forr, de csendes künn a vár,

Fokán, hol annyi drága test

Hevert, egy bajnok hölgye jár.

 

Halvány a nő, mikint a hold,

De mintha mennykők rontanak,

Erős szivében dúlva forrt

Hős férjeért boszús harag.

 

És föltálalta bajnokát,

S az óriási buzogányt,

Borzadva és csodálva lát

Körötte halva sok pogányt.

 

„Dicsőül víttál, bajnokom!”

Így szól a testet fölvevén,

S tombolva ment a várfokon,

Csak egy könyű se volt szemén.

 

Most mintha rablók fosztanak,

Megosztja elhunyt bajnokát,

És mint az őrült felkacag,

Mindent magára öltve át.

 

Mellén acél, fején sisak,

Balán paizs feketlenek;

Kezében kard, szemén harag,

Arcán a lelki förgeteg.

 

Így nézhetett ki tán az ég

Boszúra küldött angyala,

Midőn fegyverbe öltözék,

S a pártosokra tört vala.

 

 

III.

Hasadt a hajnal, és Dobó

Szavára megriadt a kürt;

Fönnlenge a vérlobogó,

És népe a várfokra gyűlt.

 

Csatáztak, pusztíták a tart,

Miként ha tűzhányó hegyek,

Erdőt és völgyet és avart

Pusztítva, lángot öntenek.

 

Nagy volt a vígság; jött az est,

S hogy ő is részvevő legyen,

Mindent vig rózsaszínre fest

A bércen, völgyön és egen.

 

S midőn az est aludni szállt,

Az elszánt lelkü hősi nő

Hat véres tarfőt, kopjaszált

S hat görbe kardot hozva jő.

 

Kinyitva a föld hantjait,

Hős bajnokát befekteté,

S boszúja dús zsákmányait

Fejéhez sírjelűl tevé.

 

„Honügyben lettél áldozat,

Hű férj! de hölgyed árva lett.”

Szólt, s mint a zápor, úgy szakadt

Hév könnye a sírdomb felett.

 

A hölgy örökké büszke volt

Hős bajnokára, míg csak élt;

De sírni látta őt a hold

Halálig a jó hitvesért.

 

június 25.

június 26.

június 27.