Tinódi Sebestyén | Az egri vár

(Részlet az Eger vár viadaljáról való énekből)

Csuda szép helyen Egör vára vagyon,

Az völgyre fekszik egy hegyorozaton,

Északra ellenbe Királszéki vagyon,

Napkeletre egy nagy magas hegy vagyon.

Arról benézhetnek várban szabadon,

Napkeletről alámeneti vagyon,

Dél felé nemmén szép mezőcske vagyon,

Délről fekszik váras, egy völgybe vagyon.

 

Sőt várasnak vala tapasztott palánkja,

Annak vala négy kimenő kapuja,

Egör víznek által benne folyása,

Napnyugatról az káptalan klastroma.

 

Sok épölése benn az várnak vagyon,

Délről, váras felől nagy bástya vagyon,

Varkucs Tamás rakatta kapu vagyon,

Közel napnyugatra egy toron vagyon.

 

Ahhoz közel egy erős kőbástyája,

Kit jó Dobó István rakatott vala,

Azon belöl egy szép erős palánkja,

Az kaputúl nagy bástyáig az vala.

 

Benn, ezök közt vagyon egy földárokja,

Kapupalánk mellett egy nagy domb vala,

Tetejére kasokat raktak vala,

Kiről álgyúk kétfelé járnak vala.

 

Azután régi nagy földdomb más vagyon,

Napnyugat között, észak között vagyon,

Vár szegletin, tetején sok kas vagyon,

Tapasztott palánkval kerítve vagyon.

 

Fenn az aránt belöl mellette vagyon,

Azon szegletön egy kőbástya vagyon,

Azaz tömlöc, hossza északra vagyon,

Az mellett északról sok szép ház vagyon.

 

Ez paloták alatt külső kőfala,

Kőfal belöl egy sövénypalánk vala,

Paloták végében egyenös kőfala,

Fal végében az Sándornak bástyája.

 

Régön Príni Péter kettészakasztá,

Az nagy várat fallal általrakatá,

Az monostort belső várba hagyatá,

Szanktuáriomát egy bástyának hagyatá.

 

De az külső részt más várnak hagyatá,

Szanktuáriomig egy nagy töltést hagyata,

Kin sok álgyú három felé szolgála,

Napkeletre, hegyoldalra, északra.

 

Ím az szantuáriomba alkottak,

Teteiglen baronából felróttak,

Egy nagy töltést vitézök csináltanak,

Az tetején töltött kasok állának.

 

Nagy szép álgyúk arról délre szolgálnak,

Napkeletre és északra szolgálnak,

Egy emölcsős kapu mellette annak,

Kinn az kilső várba ki s be ott járnak.

 

Az kaputúl fogva szegletig vala,

Az megmondott egyenös kőfal vala,

Az fokiglan belöl mind töltés vala,

Azzal egyaránt egy nagy töltésdomb vala,

 

Nám azon es töltött kasok valának,

Tetejébe egy palánkot fonának,

Belső várba hegyről bé ne lássanak,

Napkeletre álgyúk onnat szolgálnak.

 

De az Sándor-bástyátúl szegletig

Az fal kívöl egy nagy árok mindvégig,

Onnat egy egyenös fal nagy kapuig,

Közepötte egy tornyocska ott nyugszik.

 

Vég az épüléséről belső várnak,

Már halljátok mondom az külső várnak.

Északról vagyon Sándor bástyájának

Egy egyenös fal, által rakott kőfalnak,

 

Sőt árokját bérekesztötte vala,

Falon, árok kívöl, az kilső várba,

Kit Csabi bástyájának hívnak vala,

Mert mikor Csabi István bírja vala,

 

Két részre ott szakasztani akarta,

Az egy várból hogy kettőt alkottatna,

Mely bástyánál el-kimégyen északra

Egy szeglet, ki palota kilső kőfala.

 

Innet az Csabi bástyájátúl fogva

Vékon kőfal mégyen az hegyoldalra,

Az szegleten egy kerek torony vala,

Kinek dereka belől rakott vala,

 

Régen Bebek Imre rakatott vala,

Más szegleten bástyát építött vala,

Bebek bástyájának azt hívják vala,

Ez két szeglet kilső várnak vége vala.

 

Az Bebek bástyájátúl tér meg alá

Vékon kőfal ó kapu bástyájára,

Az bástyán egy vékon kőtorony vala,

Ki alatt az régi ó kapu vala.

 

Lejt még alább egy régi keskön kőfal,

Az szegleten délről nemmen, az fennáll,

Az belső várhoz szépen foglalva áll,

Kívöl az árok bérekesztetve áll.

 

Nám az kilső várnak keskön rakása,

Kívöl vagyon egy kis keskön árokja,

Belöl az Csabi bástyájátúl fogva

Mind ím ez megmondott szegletig vala.

 

Ám egy erős palánkot alkottanak,

Mellette fiúpalánkot állattak,

Azt erősen földdel megrakták, nyomták,

Gyakor bástyákat abban alkottanak.

 

Kapu bástyájában es ilyen módon,

Palánk, kőfal között nagy árok vagyon,

Gyakor helyen általszaggatva vagyon,

Az töltésből gyakor lövőhel vagyon.

 

Helyre, oltalomra minden meg vala,

Vár árokjátúl egy palánkja vala,

Azt régi ó kapuig fonták vala,

Viszont az kőfaltúl más palánk vala.

 

Ím az meg visszamégyen az árokra,

Ne lőhessenek emelcsős kapura,

Hegyekről es ne lássanak az várba,

Ez palánkok lőnek ott nagy hasznokra. – –

(1553)

június 25.

június 26.

június 27.