volt egyszer volt egy kis zsidó

Jiddis népdalok Kányádi Sándor fordításában

Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és Szalóki Ági hangversenye

 

A műsorban Kányádi Sándor „Erdélyi jiddis népdalok” c. műfordításkötetének azon darabjai hangzanak el, melyek eredeti dallamait a kötet függelékében megjelent kottákból ismerjük.

 

A címet kisbetűvel írjuk az eredeti jiddis szövegek leírt változatára emlékezve.

 

Nem tematikus ez az összeállítás, hiszen minden szerepel benne, ami népdalok témája lehet.

 

„Nincs tiszta etnikum talán sehol a világon, s kiváltképpen itt a mi tájainkon. De van valami, ami a zsidó arcot mégis megkülönbözteti a többitől, ez a zsidó tekintet, mely több évszázados riadalmat, rettegést örökít át még a keveredett zsidók szemébe is. A jiddis népköltészet sok hasonlóságot mutat azokéval, akikkel századokon át együtt éltek. Sajátossága ennek a népköltészetnek éppen a tekintete. A tragikusan fájdalmastól a csúfondároson át az érzelmesig, sőt az érzelgősig őriz magában valami közöset, egyénit, ha úgy tetszik zsidósat. Ez teszi, számomra legalábbis, külön értékké. És egyben közös értékké. Hozzátartozik e táj évszázadra visszamenő történelméhez, kultúrtörténetéhez.” (Részlet Kányádi Sándor előszavából)

 

Július 1. (szombat) 22:00 – Dobó István Vármúzeum, PanorámaSzínpad

 

Feltöltve: | Utolsó frissítés: | Kategória: Fellépők 2017