Vörösmarty Mihály | Egri bor

(Pusztanyék, 1800 – Pest, 1855)

 

Ittanak a hősök s egyik így pendíte: „Török vér!”

„Hagyj folyjon” mondá hévvel az egri Dobó.

S folyt az azóta határ nélkül; s a barna pogány vér

S lelke Dobónak forr lángboraidban, Eger.

(1830)