Házirend

HÁZIREND

DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM

Kaláka Fesztivál, 2015. június 26 – 28.

 

Tisztelt Látogató, Jegytulajdonos!

Köszönjük, hogy meglátogatja rendezvényünket, melyhez jó szórakozást kívánunk!

Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kérjük, olvassa el a rendezvényre vonatkozó Házirendet!

 • A karszalag csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha a Látogató elfogadja a Dobó István Vármúzeum (továbbiakban: Vármúzeum) és a Kaláka Fesztivál (továbbiakban: rendezvény) közös Házirendjét és tudomásul veszi, hogy a rendezők és a Vármúzeum munkatársai annak betartását folyamatosan ellenőrzik.
 • A rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja.
 • A fesztiválra történő belépés a karszalag csuklóra csatolása után történhet.
 • A karszalag egy, vagy három napra érvényes. Ez utóbbi, a rendezvény egész idejére (2015. június 26-28.) szól.
 • Kérjük Látogatóinkat, hogy a karszalagot a fesztivál ideje alatt viseljék csuklójukon, mivel a kapuknál történő ki- és belépéskor a jegyellenőrök, illetve a Vármúzeum területén a Fegyveres Biztonsági Őrség tagjai ellenőrizhetik.
 • Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott karszalagok pótlására nincs lehetőség!
 • Kerekes székes vendégeink a Vár északi kapuját használhatják, autóikkal beparkolhatnak a kapunál kialakított belső parkolóba.
 • A koncertek helyszínére kihelyezett székek a 28/2011. (IX.6.) sz. BM Rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően kerültek kihelyezésre. A széksorok megbontása szigorúan tilos!
 • A rendezvény szervezője fenntartja az időpont-, helyszín- és szereplőváltozás, valamint a lemondás jogát.
 • Kérjük Látogatóinkat, hogy csak a kijelölt helyet használják dohányzásra!
 • A Vármúzeum védett műemlék, a várfalakra felmászni, dobálni, a le- és az elzárt területekre belépni szigorúan tilos! A Látogatók bármilyen károkozásért, rongálásért teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak.
 • A Vármúzeum területére üveget vagy bármilyen veszélyes, sérülést okozó tárgyat bevinni tilos!
 • Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb) esetén a Látogató köteles pontosan betartani a Vármúzeum dolgozóinak utasításait, valamint az intézmény menekítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. (A menekítési tervet a pénztárakban és a Fegyveres Biztonsági Őröknél tekintheti meg.)
 • A Vármúzeum területén elhagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.
 • Mindenki köteles megtenni a minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Vármúzeum épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében. A Vármúzeum nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a Látogatók felelőtlen magatartásából erednek.
 • A rendezvények idején az előadásokról film- és képfelvételek készülnek. Amennyiben ezek valamelyikén Ön is látható, abban az esetben semmilyen követeléssel nem léphet fel, sem a felvételek készítőivel, sem a rendezőkkel szemben.
 • A Vármúzeum vezetésének és a rendezvény szervezőinek intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

 

Az a Látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható a Vármúzeum területéről, és ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő, vagy a megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük Tisztelt Látogatóink segítségét!

 Kedves Vendégeink!

Együttműködésüket előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!